Styret

Ekstraordinært generalforsamling for medlemmer iNordmøre Næringsråd vedtok i desember 2015 enstemmig en sammenslutning av Averøy Næringsforum, Kom vekst, Nordmøre Næringsråd og Tingvoll Næringsforum. Den nye organisasjonen, Kristiansund og Nordmøre Næringsforum, er operativ fra 01.01.2016. Se også www.knn.no.

For å sikre kontinuitet i en overgangsfase ble det oppnevnt et interimsstyre bestående av to representanter fra Kom vekst og Nordmøre Næringsråd samt ett medlem fra hver av Averøy Næringsforum og Tingvoll Næringsforum. Interimsstyret vil avløses av et nytt styre som velges på første ordinære årsmøte/generalforsamling i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum.

INTERIMSTYRE KNN:
Sidsel Sæterøy, leder      (Leder Tingvoll Næringsforum)
Arne Alnæs, nestleder     (Leder Kom vekst)
Iver Nordseth                   (Leder Nordmøre Næringsråd)
Trond Aasgård                 (Nestleder Nordmøre Næringsråd)
Linda Kristin Offenberg    (Nestleder Kom vekst)
Stian Røsand                   (Leder Averøy Næringsforum)

VALGKOMITE
Valgkomiteen som skal foreslå nytt styre ved første ordinære årsmøte/generalforsamling er satt sammen av tre personer fra de tidligere valgkomiteene for de fire næringsforeningene:

Arne Ingebrigtsen, leder          (Fra valgkomite Kom vekst)
Einar Wikan                             (Fra valgkomite Nordmøre Næringsråd)
Gerd Bae Solvang                   (Fra valgkomite Averøy Næringsforum)
Roar Koksvik, møtende vara   (Fra valgkomite Tingvoll Næringsforum) 

Samarbeid for initiativ og utvikling