Styret

Styret:
Iver Nordseth, styreleder, Smøla kommune
Trond Aasgård, nestleder, FG Eiendom AS
Heidi Blakstad Dahl, Tidens Krav AS
Mette Sæter Ormset, Sunndal Næringsselskap AS
Gunnar Owe Gundersen, Statoil ASA
Lars Løseth, Amfi Drift AS
Sidsel Sæterøy, Undine AS

Vararepresentanter:
1.vara Åse Bjerke, Tingvoll kommune
2.vara Per Helge Malvik, Sunndal Næringsselskap AS
3.vara Ann-Kristin Sørvik, Averøy kommune

Valgkomité:
Einar Wikan, leder, Smøla Nærings og Kultursenter KF
Ole Jonny Rugset, Nordmøre Energiverk
Tor Jan Sevaldsen, Tor Sevaldsen Produksjon AS

Samarbeid for initiativ og utvikling