Prosjekter

Ungt Entreprenørskap på Nordmøre

Ungt Entreprenørskap er en ideell organisasjon som fremmer entreprenørskap i utdanning. Organisasjonen er landsdekkende. På Nordmøre har Ungt Entreprenørskap sin koordinator, kontor på Nordmøre Næringsråd i skoleåret 2012 - 2013.

Ungt Entreprenørskap har utviklet gode pedagogiske undervisningsprogram til bruk i grunnskole, videregående og høyere utdanning. Undervisningsprogrammene følger læreplanene og stimulerer spesielt til kreativitet, innovasjonstankegang og skaperglede. Aktuelle program som benyttes på Nordmøre er blant annet Gründercamp, Økonomi- og Karrierevalg, Jobbskygging, Elevbedrift og Ungdomsbedrift, og for barneskolen tilbys Vårt Lokalsamfunn og Sikk Sakk Europa. Som aktør ligger Ungt Entreprenørskap et sted mellom skole, næringsliv og det offentlige. I undervisningsprogrammene til Ungt Entreprenørskap legges det opp til økt samhandling mellom den enkelte skole og det lokale næringsliv. Elevene blir mer kjent med eget lokalsamfunn og arbeidsliv, og benytter entreprenørskapsmetoder for å se nye muligheter.

Ungt Entreprenørskap tilbyr gratis materiell, veiledning og kurs til lærere som benytter disse programmene.

Nordsundprogrammet

Et lederopplærings program som har til hensikt å være et varig innovasjonsnettverk mellom bedrifter på Nordmøre. Det faglige målet med programmet er å få en teoretisk, metodisk og praktisk ledelseskompetanse som bedriftene på Nordmøre kan benytte seg av i et varig nettverkssamarbeid. Denne kompetansen vil være til stor nytte ved håndtering av stadig mer komplekse oppgaver innenfor innovasjonsarbeid i et fremtidig hardt konkurransemarked. Det ble arrangert en felles temadag innen lederutvikling utenom det ordinære programmet Navnet Nordsundprogrammet har sitt utspring fra sundbåten Nordsund som gjennom mange år har knyttet 4 øyer i Kristiansund sammen og sørget for samhold og utvikling i Nordmørsbyen. Med dette programmet ønsker vi å knytte bedrifter på Nordmøre tettere sammen til aktiv innovasjon gjennom nettverk. Det vil være oppstart av nytt program våren 2012.

Ungdomsbedrifter på Nordmøre - Sammen mot 2011

Prosjektet sin målsetting var å øke fokuset på entreprenørskap i de nordmørske videregående skolene. Da prosjektet startet lå Nordmøre langt etter andre regioner det er naturlilg å sammenligne seg med. Gjennom prosjektet skal skolene i større grad ta i bruk undervisningsmetodene som Ungt Entreprenørskap har utviklet, samt intensivere samarbeidet mellom skole og næringsliv. Prosjektet ble startet i 2008 etter initativ fra Undine AS, og Nordmøre Næringsråd tok over prosjektledelsen og eierskapet i 2010. Prosjektet ble avsluttet høsten 2011.

Samarbeid for initiativ og utvikling