Nettverk

Næringspolitisk Utvalg (NPU)

Består av en representant fra næringsselskap, næringslag, foreninger og næringshager på Nordmøre. NPU skal være et erfaringsutvekslingsforum som også skal være en drahjelp til hverandres fanesaker som hele Nordmøre kan stille seg bak. NPU har et arbeidsutvalg og skal holde 2 større møter i året. Næringspolitisk Utvalg er organisatorisk et underutvalg under styret i Nordmøre Næringsråd.

Kvinner midt i

Kvinner midt i er en årlig møteplass for kvinner i Møre og Romsdal, på tvers av alder, utdanning og yrke. Formålet med nettverket er å etablere og utvide eget nettverk for å gi trivsel, bolyst og blilyst for kvinner i regionen. Selve konferansen arrangeres årlig i november.

Samarbeid for initiativ og utvikling