Lilleborg A/S, avd. Ello

Adresse:
Sted: Kristiansund
Telefon: 71 56 56 00
Fax: 71 68 28 17

Hjemmeside: www.lilleborg.com

Samarbeid for initiativ og utvikling