Nordmøre Næringsråd

Nordmøre Næringsråd er en medlemsorganisasjon for næringsliv, kommuner og organisasjoner, og ble stiftet i 1976. Næringsrådets formål er å bidra til en positiv utvikling av næringslivet i regionen gjennom idéskaping, initiativ og samarbeid.

Visjonen vår er:
Nordmøre - den ledende regionen.

Nordmøre Næringsråd er og skal være en viktig samhandlingsarena for et samlet næringsliv og kommuner på Nordmøre. Næringsrådet skal i samarbeid med Ordfører og Rådmannskollegiet for Nordmøre (ORKidé) og de lokale næringsforeningene på Nordmøre, være en pådriver til å gjøre Nordmøre til et av landets mest attraktive bo og næringsområder.

Fanesakene våre i dag er  Samferdsel, Rekruttering og Kompetanse, Krafttilgang og Høgskolesenteret i Kristiansund -felles høgskole i Møre og Romsdal. I tillegg til dette jobber vi med dagsaktuelle saker som er viktig for regionen vår. Hovedoppgavene våre er myndighetskontakt, informasjon, initiering av samarbeid, fremme kontakt og samarbeid med næringsliv og fag- og kunnskapsmiljø utenfor Nordmøre. I tillegg til å skape gode møteplasser for medlemmene våre.

 

Samarbeid for initiativ og utvikling