Medlemskap

Nordmøre Næringsråd er en viktig samhandlingsarena for næringsliv og kommuner på Nordmøre. Ønsker du at din bedrift blir en del av et større nettverk eller støtter opp under arbeid for felles interesser? Da er Nordmøre Næringsråd en arena for din organisasjon.

Nordmøre Næringsråd er en medlemsorganisasjon, og ble stiftet i 1976. Organisasjonen arbeider med  utviklingssaker og oppgaver som trenger hele regionen i ryggen. Fanesakene våre er kraftsitauasjonen, samferdsel, rekruttering, kompetanse og høyskolesenteret. Dette er saker som trenger oppfølging, utholdenhet og langsiktig arbeid. Det er derfor vi er til. Dette arbeidet kan ikke direkte måles på bunnlinjen i regnskapet ditt. Men det vi gjør på vegne av deg, teller likevel med. Vårt felles ansvar, for hele tiden å gjøre Nordmøre mer attraktiv.

Hvorfor bli medlem?

  • Koster lite, betyr mye!
  • Vi taler næringslivets og  Nordmøres sak i samfunnsdebatten
  • Vi gir deg inspirerende og spennende møteplasser
  • Medlemmer får betydelig rabatt på Nordmørskonferansen – regionens viktigste møteplass mellom næringslivet og det offentlige
  • Du mottar nyhetsbrev 4 ganger i året
  • Profilering via våre nettsider
  • Vi gir deg tilgang til et stort og bredt nettverk, på tvers av bransjer og kommunegrenser
  • Sammen er vi sterke. Bli med på laget!

 

VI SKAL VÆRE EN KRAFT SOM SKAPER OG UTVIKLER EN STERK REGION!

 Kontigentsatser:

0-5 årsverk Kr. 1331,-
6-15 årsverk Kr. 2663,-
16-30 årsverk Kr. 3994,-
31-60 årsverk Kr. 6390,-
61-100 årsverk Kr. 9586,-
Over 100 årsverk Kr. 15976,-
Generalforsamlingen 2011 vedtok en indeks regulering av satsene hvert andre år.

Samarbeid for initiativ og utvikling