Medlemskap

Vi er fra 1.1.2016 blitt en del av Kristiansund og Nordmøre Næringsforum. Her er våre nye kontingentsatser for året.

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum skal:

 • Skape større vekstkraft for medlemmer, næringsliv og samfunn i vår region.
 • Arbeide for at regionen er en attraktiv arbeids-, bo- og serviceregion.
 • Stimulere til økt innovasjon og nyskapning i regionen.
 • Ta posisjon i viktige nasjonale og regionale beslutningsprosesser

Medlemskap

Alle medlemmer i Averøy Næringsforum AS, Kristiansund og omegn vekst (Kom vekst), Nordmøre Næringsråd og Tingvoll Næringsforum er automatisk tatt opp som medlemmer i foreningen Kristiansund og Nordmøre Næringsforum

Ikke medlem? Ta kontakt med oss på post@knn.no om du ønsker å melde din bedrift inn i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum.

Kontigent og serviceavgift:

Årlig medlemskontingent NOK 1.000 per medlem betales til foreningen Kristiansund og Nordmøre Næringsforum.

I tillegg betales årlig serviceavgift til Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS etter følgende modell:

 • 0-2 årsverk - NOK 1.000
 • 3-6 årsverk - NOK 2.500
 • 7-15 årsverk - NOK 5.500
 • 16-30 årsverk - NOK 8.500
 • 31-60 årsverk - NOK 11.500
 • 61-100 årsverk - NOK 19.000
 • 100+ årsverk - NOK 29.000

Vedtekter

Samarbeid for initiativ og utvikling