Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Møre og Romsdal

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. EBA er tilsluttet byggenæringenslandforening (BNL) og næringslivets hovedorganisasjon (NHO).

I Møre og Romsdal har avdelingen 17 medlemsbedrifter fordelt over hele fylket, spenner seg fra landets største riksdekkende entreprenører til mindre lokale entreprenører og spesialetntreprenør.  

Fokusområdene til avdelingen i Møre og Romsdal er rekruttering og omdømme til bransjen. I tillegg så arrangeres det jevnlig kurs, medlemsmøter og møteplasser for bransjen som helhet. Mer informasjon om EBA Møre og Romsdal finnes på deres egen netteside Ebanett.

Nordmøre Næringsråd har sekretariatsfunksjonen til lokalavdelingen, og Odd Kåre Amundsgård, Kleive Betongbygg AS er styreleder.

Samarbeid for initiativ og utvikling