Kunder

Nordmøre Næringsråd har lang og bred erfaring som sekretariat og forretningsfører for flere organisasjoner og selskaper.

Nordmøre Næringsråd har hatt sekreteriatsfunksjonen blant annet for ORKidé, Imarfinans AS, NNBT og EBA Møre og Romsdal siden oppstarten av disse. Bredden blant kundene våre, gjør oss godt rustet til ta på oss nye oppdrag, og til å møte dagens utfordinger.

Vi har flere faste kunder, og du kan lese mer om hvert enkelt i menyen til venstre.

Samarbeid for initiativ og utvikling