Nordmørskonferansen 2012

Informasjon

Tid: 26. januar klokken 08:30
Sted: Caroline konferansesenter, Kristiansund

Nordmørskonferansen er en aktuell og spennende arena for samfunnsengasjerte deltakere. I år setter vi fokus på kommunikasjoner, i moderne samfunn er det ikke bare veger og broer som knytter oss sammen, men vi har også sosiale medier via internett, som bygger en ny type broer på tvers av og uavhengig av avstander. Det blir en spennende dag – med mange engasjerte foredragsholdere.

Kommunikasjon – fra brobygging til sosiale medier

Last ned: Program Nordmørskonferansen 2012
Møteleder: Jenny Klinge

08:30 Registrering og kaffe
09:00 Åpning - Mons Otnes
09:10 Næringsstrukturene blir de påvirket av dagens kommunikasjon? - Ole Helge Haugen
09:50 Hva påvirker handelsstrømmene - hvilken betydning har infrastrukturtilbudene? - Lars Løseth
10:10
Å være ledende nasjonalt med hovedkontor i Surnadal - hvilke utfordringer finnes i forhold til Pipelifes omdømme? - Kjell Larsen
10:30 Pause
10:50 Ikke bare beliggenhet og utsikt – hva attraherer oss i forhold til bosetting og næringsutvikling? - Bjørn Erik Øye
11:50 Utdeling av ORKidéprisen 2011 - Mons Otnes
12:00 Lunsj
12:45 Kulturelt innslag
12:55 Sosiale medier – hva, hvorfor og hvordan? - Trine Grung
13:50 Sosiale medier og næringslivet - Christian Brosstad
14:40 Pause
15:00 Lokal verdiskapning – 5 eksempler
  • Skretting AS, Jorulv Søbstad 
  • Røv Mølle AS, Lina Mogstad 
  • Th. Lindaas AS, Brage Lindaas 
  • Ello Lilleborg , Anita J. Sveen
  • Lanullva Vinje Ullprodukter, Gunn Anne Lyngstad 
  • Avsluttes med en samtale sammen med dagen møteleder.
16:00 Et skråblikk over Nordmøre - Per Otto Dyb
16:30 Avrunding evt. spørsmål
18:00 Middag – med underholdning.

Deltakeravgift:

  • kr 2190,- eks mva inkl lunsj og middag for medlemmer 
  • kr. 3190,- eks mva inkl lunsj og middag for ikke medlemmer. 
  • kr. 550,- for studenter.

Hver 6. deltaker går gratis ved samlet påmelding.

Påmeldingsfrist: onsdag 25.januar kl. 10.00
Avmelding: Det er mulig å melde seg av helt til 23.januar. Avmelding etter dette vil bli fakturert med 50% av konferanseavgift. Avmelding må skje skriftlig til post@nnr.no

Arrangøren tar forbehold om visse endringer i programmet samt ” force majeure”.

Deltakere

Deltakere

Det eksisterer ingen registreringer.

Samarbeid for initiativ og utvikling